Bu hizmet seçeneğinde konuşmacı birkaç cümleden sonra ara vererek, tercümanın o ana kadar aldığı notları tercüme ederek aktarmasına imkan verir.

Özel donanım gerektirmediği ve simültane tercümeye nazaran daha uygun fiyatlı ve külfetsiz olduğu için yabancı iş adamları ile küçük iş toplantıları, vekaletnameler, karakol sorguları, tapu daireleri, duruşmalarda verilen ifadeler için idealdir.


Sözlü tercüme deneyim gerektiren bir görevdir. Çevirmen anında - hata yapmadan - doğru sözcüğü seçmesi gerekmektedir. Hatalı çevirdiği bir kelimeyi düzeltmeye fırsatı yoktur.

Yapılan tercümenin etkili olması için çevirmenin şu özelliklere sahip olması gereklidir :
• Kapsamlı bir deneyim
• Konu alanı hakkında derin bir bilgiye sahip olma
• Sözcük ve ifade seçimlerine kültürel tercihleri ütünleştirme
• Akıcı bir konuşma ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmalıdır

Bir müşteri ister eşzamanlı çeviri (büyük konferanslar için) ister ardıl çeviri (daha küçük bir grup için) talebinde bulunsun, mütercimine tam bir güven duymalıdır. Yapılan en küçük hata konudan uzaklaşıp yanlıþ anlamalara neden olabilir.

Tratu Tercüme, dünyanın herhangi bir yerinde müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak için en yetkin mütercimleri seçerek koordinasyanu sağlamaktadır.